Klassementswijziging

Beste secretaris

Vandaag werd de 2-maandelijkse reguliere klassementswijziging doorgevoerd. Helaas zijn door een technische fout een aantal spelers onterecht gedaald van klassement. Concreet betreft het spelers die een te laag gemiddelde hadden in een discipline, maar volgens het reglement beschermd waren tegen dalen door hun hogere klassementen in de andere disciplines. Hierbij is meteen ook het klassement in elke discipline onterecht mee gedaald.

Een voorbeeld: een 8-6-7 speler heeft een te laag gemiddelde in enkel en zou zakken naar klassement 9. Echter doordat hij klassement 6 en 7 behoudt in dubbel en gemengd dubbel, en er maximum 2 klassementen verschil kan zijn tussen alle disciplines, zou deze speler 8-6-7 moeten gebleven zijn. Echter, een daling naar 9-9-9 is opgetreden.

Ook zal door de langdurige coronacrisis slechts inactiviteit na 3 jaar optreden, wat overeenkomt met 2 jaren van inactiviteit waarin badminton kon gespeeld worden conform het reglement. Doordat momenteel 104 ipv de reguliere 52 weken aan resultaten in rekening genomen worden, kunnen spelers niet dalen ten gevolge van de badmintonloze periode sinds maart 2020. Dalingen gebeuren dus enkel wanneer de mindere prestaties voor het begin van de coronacrisis hier de oorzaak van waren.

Visual Reality is op de hoogte gesteld van deze vergissing en zal spoedig het technisch probleem verhelpen. In afwachting dus geen enkele reden tot ongerustheid over een onverwachte én onterechte daling in jullie klassementen.

Ondertussen wensen wij jullie een gezond, voorspoedig en sportief 2021 toe vol badminton!

Vriendelijke groet,

Badminton Vlaanderen
Badminton Vlaanderen vzw
Boomgaardstraat 22/18, 200 Berchem
www.badmintonvlaanderen.be

Competitie Badminton Vlaanderen

Afgelopen week werd er vanuit Badminton Vlaanderen gecommuniceerd omtrent het stil leggen van de competitie in deze onzekere tijden van het COVID-19 virus. In overleg met de provincies is er besloten dat Badminton Vlaanderen een algemene update geeft die voor alle provincies van kracht zijn.

De gezondheid van de leden staat centraal en we streven naar een veilige heropstart van de competitie. Er is geen competitie t.e.m 19/11/2020. Over een verlening of heropstart wordt later gecommuniceerd.

 Het doel blijft om de competitie volledig af te werken en de niet- gespeelde ontmoetingen te verplaatsen binnen het seizoen (t.e.m 30/04/2021): 

§        De clubs krijgen de verantwoordelijkheid om onderling een datum te zoeken om hun ontmoetingen te verzetten.

§        Indien jullie geen datum vinden in deze periode, kunnen jullie uitzonderlijk verplaatsen naar de maand mei.

§       Schrappen van een ontmoeting wordt afgeraden. Elke ploeg dient minstens één ontmoeting te spelen tegen alle andere ploegen in de reeks. Dit is een taak die tijdens het hele seizoen moet opgevolgd worden, zowel door de ploegen zelf als de organiserende provincie/federatie. Eenmaal er zicht is op welke ontmoetingen kunnen gespeeld worden in de terugronde dienen op basis hiervan al dan niet ontmoetingen voorrang te krijgen, verplaatst of geschrapt te worden.

§     Schrappen van ontmoetingen laten we alleen toe indien er echt geen mogelijkheden meer zijn.

Regels verplaatsen competitie: 

Flexibele toepassing van het reglement C 320 ten einde onze clubs zoveel mogelijk ademruimte te geven, maar nog steeds een professionele competitie te kunnen organiseren. (Er wordt steeds verwezen naar de artikels uit de C320 die uitzonderlijk anders toegepast zullen worden)

 • Er wordt bij het verplaatsen van ontmoetingen geen verschil gemaakt tussen heen- en terugronde, ook bij overmacht tijdens het seizoen kan dit principe gehanteerd worden (art 20.6.) 
 • Verplaatsingen door overmacht tijdens het seizoen zijn mogelijk in onderling overleg met de tegenstander. De nieuwe datum mag niet binnen de twee weken liggen van de datum waarop de verplaatsing wordt aangevraagd. Dit heeft betrekking op verplichtingen opgelegd door het Vlaams Doping Tribunaal.
 • De maand mei wordt als buffer gebruikt om ontmoetingen te verplaatsen door overmacht: er kan competitie in mei gespeeld worden (art 26.5.)  
 • Ontmoetingen die door overmacht niet gespeeld worden wegens het ontbreken van een alternatief worden als niet-gespeeld beschouwd.  
 • Onbeschikbaarheid van een sporthal door COVID-19 of het vaststellen van een COVID-19 besmettingen in een ploeg geldt als overmacht (art 27.) 

Buiten deze uitzonderingen zijn de competitiereglementen op normale wijze van kracht. 

Hoe worden stijgers en dalers bepaald?

Voor het bepalen van de rangschikking zal rekening gehouden worden met de effectief gespeelde ontmoetingen zodat het stilleggen van de competitie een minimaal effect heeft op een eerlijke bepaling van de stijgers en dalers. Belangrijke voorwaarde is wel dat elke ploeg één onderlinge ontmoeting gespeeld heeft. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan kan worden zullen er geen stijgers en dalers zijn binnen deze reeks. Dit scenario zal eind 2020 nogmaals geëvalueerd worden in samenspraak met de provincies.

We streven uiteraard naar een volwaardige competitie waar alle ontmoetingen afgerond worden. De provincies en Badminton Vlaanderen evalueren de competitie na de periode van de heenronde Het is niet uitgesloten dat opschorting(en) verlengd of herhaald worden in de loop van het seizoen.

Tot slot wordt benadrukt dat er op elk moment extra maatregelen of verstrengingen kunnen uitgevaardigd worden door de verschillende overheden, zowel lokaal, provinciaal als op niveau van de federatie mocht de situatie van het COVID-19 virus dit vereisen.

Wij zijn als federatie nog steeds bereikbaar voor algemene vragen of vragen met betrekking tot de Vlaamse competitie via: info@badmintonvlaanderen.be

Voor vragen rond de provinciale competities kan u de provincie verantwoordelijke contacteren:

Vriendelijke groet,

Badminton Vlaanderen

Nieuwe Covid-19 regels

Beste Droppers,

Jullie hebben het ondertussen alvast al gehoord, indoorsport staat onder code oranje.

Wat houdt dit in voor badminton:

 • Jeugdtrainingen gaan door: we spelen alleen in enkel.
  De trainers staan klaar voor jullie.
 • Vrij-spel voor volwassenen: alleen enkel spel toegelaten!
  Op voorhand reserveren via deze link: https://1drv.ms/x/s!AmtW7hc6syYwgYs802r3O43g7YIHBA?e=i6Uz84.
  Wie problemen heeft met de reservatie kan mij altijd contacteren.
 • Gelieve rekening te houden om iedereen een kans te geven.
  Gelieve niet naast het veld te blijven staan.
  De cafetaria blijft open.

Vorige regels blijven van toepassing:

 • Handen ontsmetten
 • Mondmasker indien we niet spelen
 • Afstand houden

Mag ik vragen aan alle Drop leden om deze regels strikt op te volgen.

De gemeente zal in samenwerking met de politie controles houden!

 • Onze Herfststage gaat nog steeds door, met een beperkt aantal spelers, er blijven nog slechts een paar plaatsen vrij.
 • De initiatiecursus, Start2Badminton, wordt tijdelijk uitgesteld.
 • De jeugdontmoeting voorzien op 18 oktober wordt ook uitgesteld.


Jullie kunnen ook bijkomende info terugvinden op BadmintonVlaanderen: https://www.badmintonvlaanderen.be/page/37772/Info-Corona.

Aarzel niet als jullie vragen hebben.

Samen veilig. Groetjes,

David

David Piccarelle Secretaris MBC Drop +32 476 55 23 70 david@piccarelle.be