Heropstart jeugdtrainingen U12

Het is weer zover, we mogen deze week opnieuw starten met de jeugdtrainingen voor spelers onder 12 jaar. Dit wil dus zeggen dat er gespeeld zal worden op:

 • woensdag van 14u30 tot 15u30 (Multimove)
 • donderdag van 18u tot 19u30
 • zaterdag van 15u tot 16u30 (minibad)
 • zondag van 11u30 tot 12u30

Ook onze krokusstage zal mogen doorgaan!

Tot snel…

Verbod op alle naschoolse activiteiten tot en met 7 februari op grondgebied Merchtem

Beste allen

Het gemeentebestuur van Merchtem besliste om alle naschoolse activiteiten op grondgebied van Merchtem te verbieden tot en met 7 februari wegens enkele besmettingen op GBS De Plataan.

Alle trainingen voor -12-jarigen dienen te worden stopgezet (in- en outdoor). Het burgemeestersbesluit volgt nog.

We hopen hiermee verdere besmettingen in te dijken.

#samentegencorona

Met vriendelijke groeten

Heidi De Rop

Dienst Vrije Tijd | Diensthoofd

Dendermondestraat 31 | 1785 Merchtem

T 052 38 12 07

E sportdienst@merchtem.be

Gemeenschappelijk communiqué KBBF, Badminton Vlaanderen en LFBB van 26 januari 2021

Beste,

Samen met de start van de vaccinatie van onze ouderen herleeft de hoop op een nieuwe heropstart van onze sport. Desondanks zakken de besmettingscijfers maar traag en duiken varianten van het virus op, terwijl wij ondertussen al in de helft van het competitieseizoen aangekomen zijn. Daarom heeft de Raad van Bestuur van KBBF in samenspraak met Badminton Vlaanderen en LFBB de volgende beslissingen genomen tijdens haar virtuele vergadering van 24/01/2021:

Belgisch Kampioenschap Jeugd editie 2020

Een uitstel van het in november 2020 geplande kampioenschap was goedgekeurd onder de voorwaarde dat deze editie plaats kon vinden tijdens het eerste trimester van 2021. Bij gebrek aan een club als kandidaat organisator en vooral bij gebrek aan hoopgevende perspectieven op korte termijn, wordt de editie van 2020 geannuleerd. Er werd eveneens beslist dat de editie van 2021 zal plaatsvinden in Malmedy op 20 en 21 november van dit jaar.

Yonex Belgian Junior Master Circuit (YBJMC) editie 2020 en 2021

Er konden te weinig speeldagen van dit circuit georganiseerd worden in 2020 en dus zullen er geen prijzen uitgereikt kunnen worden. De jeugdspelers die aan de leiding stonden van dit klassement zullen echter wel bekroond worden met een oorkonde. Voor de editie van 2021 zullen prijzen uitgereikt worden onder de voorwaarde dat minstens 50 % van de speeldagen georganiseerd kan worden.

Interclub Competitie

Zowel de liga -en provinciale competitie als de Nationale Victor League competitie zullen niet meer afgewerkt worden met stijgers en dalers, omdat er niet meer voor de uiterste richtdatum van 21/02/21 heropgestart kan worden. Er zijn tot op heden nog geen versoepelingen van de maatregelen op komst voor de sportsector en er kunnen geen 4 weken aan inlooptijd meer gegarandeerd worden.

 • De bestaande kalender van de nog te spelen ontmoetingen wordt behouden als vertrekbasis. Indien gewenst mag er verplaatst worden waarbij de maand mei ook nog kan gebruikt worden, ook voor de geannuleerde ontmoetingen, maar het is beter om hier mee te wachten tot er meer perspectief is voor de heropstart. De resterende speeldagen van de voorrondes van de Nationale competitie zullen nog ingepland worden in de kalender.
 • Alle ontmoetingen zullen beslecht worden op vrijwillige basis. De niet-gespeelde ontmoetingen zullen geen aanleiding geven tot enige sportieve of financiële sanctie.
 • Van zodra er gespeeld mag worden, onder de voorwaarde van 4 weken inlooptijd voor zowel enkel als (gemengd) dubbel, zullen de resultaten van de spelers in rekening gebracht worden voor hun individueel klassement. Het nieuwe klassementsysteem is gebaseerd op een gemiddelde prestatie die berekend wordt over een periode van 52 weken (deze periode is voorlopig reeds uitgebreid naar 104 weken en dit zolang als de invloed van de huidige sportieve lockdown op het systeem blijft voortduren). De spelers die aan geen enkele ontmoeting meer zullen deelnemen, zullen dus geen enkel negatieve impact ondervinden.
 • Beide liga’s zijn vrij om alternatieven voor hun spelers te lanceren om de vrijwillige competitieve speelmogelijkheden te vergroten. Deze alternatieven kunnen ook na mei verdergezet worden.

Tornooien

Tornooien zullen heropgestart worden van zodra de protocollen voor de sportsector dit toelaten. De organiserende clubs zullen door hun liga gecontacteerd worden.

Bovenstaande beslissingen zijn opnieuw ingrijpend, maar we hopen op deze manier een duidelijk en realistisch perspectief voor onze leden en clubs te bieden. Tot slot hopen we van harte dat iedereen een gezond en sportief 2021 tegemoet kan!

Namens de Raad van bestuur van KBBF, Badminton Vlaanderen en LFBB

Met vriendelijke groeten,

Koen Mutton 

Verantwoordelijke Communicatie, Recreatie & Events

+32 3 287 83 87 / +32 497 25 20 84

Badminton Vlaanderen vzw

Boomgaardstraat 22/18, 2600 Berchem

www.badmintonvlaanderen.be

Groepsaankoop Airbadminton materiaal

We hopen uiteraard dat onze badmintonsport snel weer opgestart kan worden. Achter de schermen zijn we hard aan het werk om jullie voor deze zomer andere vooruitzichten te bezorgen, daarom beginnen we vandaag met de promotie van Airbadminton!

Een nieuwe concept van outdoor badminton, leuk en inclusief, dat ontworpen is om iedereen de mogelijkheid te bieden om badminton te spelen op verschillende soorten ondergronden (zand, gras, harde ondergrond).

In de komende maanden zullen we verder promotie voeren en bekend maken hoe we dit gaan implementeren in onze werking.

Het beschikken over het juiste materiaal is een MUST en daarom willen we jullie (de clubs) de kans geven om mee in te stappen op een groepsaankoop van materiaal tegen een zeer aantrekkelijke prijs:

Wat bieden wij jullie aan? 

 • BWF “recreatieve” kits (net-systeem, lijnen & transporttas) aan € 30/kit voor 1 veld (meer info in het bijgevoegde document);
 • AirShuttle 2.0-koker (3shuttles) (robuuster ontwerp) voor een prijs van € 8/koker.

Let op: De productietijd is maximaal 90 dagen, waardoor levering voor de zomer gegarandeerd is. We nemen contact met jullie op van zodra het mogelijk is om het materiaal op te halen.

Bestellingen kunnen jullie via volgende link plaatsen tegen ten laatste 31/01/2021

Hebben jullie vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met pieterjan@badmintonvlaanderen.be.

Klassementswijziging

Beste secretaris

Vandaag werd de 2-maandelijkse reguliere klassementswijziging doorgevoerd. Helaas zijn door een technische fout een aantal spelers onterecht gedaald van klassement. Concreet betreft het spelers die een te laag gemiddelde hadden in een discipline, maar volgens het reglement beschermd waren tegen dalen door hun hogere klassementen in de andere disciplines. Hierbij is meteen ook het klassement in elke discipline onterecht mee gedaald.

Een voorbeeld: een 8-6-7 speler heeft een te laag gemiddelde in enkel en zou zakken naar klassement 9. Echter doordat hij klassement 6 en 7 behoudt in dubbel en gemengd dubbel, en er maximum 2 klassementen verschil kan zijn tussen alle disciplines, zou deze speler 8-6-7 moeten gebleven zijn. Echter, een daling naar 9-9-9 is opgetreden.

Ook zal door de langdurige coronacrisis slechts inactiviteit na 3 jaar optreden, wat overeenkomt met 2 jaren van inactiviteit waarin badminton kon gespeeld worden conform het reglement. Doordat momenteel 104 ipv de reguliere 52 weken aan resultaten in rekening genomen worden, kunnen spelers niet dalen ten gevolge van de badmintonloze periode sinds maart 2020. Dalingen gebeuren dus enkel wanneer de mindere prestaties voor het begin van de coronacrisis hier de oorzaak van waren.

Visual Reality is op de hoogte gesteld van deze vergissing en zal spoedig het technisch probleem verhelpen. In afwachting dus geen enkele reden tot ongerustheid over een onverwachte én onterechte daling in jullie klassementen.

Ondertussen wensen wij jullie een gezond, voorspoedig en sportief 2021 toe vol badminton!

Vriendelijke groet,

Badminton Vlaanderen
Badminton Vlaanderen vzw
Boomgaardstraat 22/18, 200 Berchem
www.badmintonvlaanderen.be

Competitie Badminton Vlaanderen

Afgelopen week werd er vanuit Badminton Vlaanderen gecommuniceerd omtrent het stil leggen van de competitie in deze onzekere tijden van het COVID-19 virus. In overleg met de provincies is er besloten dat Badminton Vlaanderen een algemene update geeft die voor alle provincies van kracht zijn.

De gezondheid van de leden staat centraal en we streven naar een veilige heropstart van de competitie. Er is geen competitie t.e.m 19/11/2020. Over een verlening of heropstart wordt later gecommuniceerd.

 Het doel blijft om de competitie volledig af te werken en de niet- gespeelde ontmoetingen te verplaatsen binnen het seizoen (t.e.m 30/04/2021): 

§        De clubs krijgen de verantwoordelijkheid om onderling een datum te zoeken om hun ontmoetingen te verzetten.

§        Indien jullie geen datum vinden in deze periode, kunnen jullie uitzonderlijk verplaatsen naar de maand mei.

§       Schrappen van een ontmoeting wordt afgeraden. Elke ploeg dient minstens één ontmoeting te spelen tegen alle andere ploegen in de reeks. Dit is een taak die tijdens het hele seizoen moet opgevolgd worden, zowel door de ploegen zelf als de organiserende provincie/federatie. Eenmaal er zicht is op welke ontmoetingen kunnen gespeeld worden in de terugronde dienen op basis hiervan al dan niet ontmoetingen voorrang te krijgen, verplaatst of geschrapt te worden.

§     Schrappen van ontmoetingen laten we alleen toe indien er echt geen mogelijkheden meer zijn.

Regels verplaatsen competitie: 

Flexibele toepassing van het reglement C 320 ten einde onze clubs zoveel mogelijk ademruimte te geven, maar nog steeds een professionele competitie te kunnen organiseren. (Er wordt steeds verwezen naar de artikels uit de C320 die uitzonderlijk anders toegepast zullen worden)

 • Er wordt bij het verplaatsen van ontmoetingen geen verschil gemaakt tussen heen- en terugronde, ook bij overmacht tijdens het seizoen kan dit principe gehanteerd worden (art 20.6.) 
 • Verplaatsingen door overmacht tijdens het seizoen zijn mogelijk in onderling overleg met de tegenstander. De nieuwe datum mag niet binnen de twee weken liggen van de datum waarop de verplaatsing wordt aangevraagd. Dit heeft betrekking op verplichtingen opgelegd door het Vlaams Doping Tribunaal.
 • De maand mei wordt als buffer gebruikt om ontmoetingen te verplaatsen door overmacht: er kan competitie in mei gespeeld worden (art 26.5.)  
 • Ontmoetingen die door overmacht niet gespeeld worden wegens het ontbreken van een alternatief worden als niet-gespeeld beschouwd.  
 • Onbeschikbaarheid van een sporthal door COVID-19 of het vaststellen van een COVID-19 besmettingen in een ploeg geldt als overmacht (art 27.) 

Buiten deze uitzonderingen zijn de competitiereglementen op normale wijze van kracht. 

Hoe worden stijgers en dalers bepaald?

Voor het bepalen van de rangschikking zal rekening gehouden worden met de effectief gespeelde ontmoetingen zodat het stilleggen van de competitie een minimaal effect heeft op een eerlijke bepaling van de stijgers en dalers. Belangrijke voorwaarde is wel dat elke ploeg één onderlinge ontmoeting gespeeld heeft. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan kan worden zullen er geen stijgers en dalers zijn binnen deze reeks. Dit scenario zal eind 2020 nogmaals geëvalueerd worden in samenspraak met de provincies.

We streven uiteraard naar een volwaardige competitie waar alle ontmoetingen afgerond worden. De provincies en Badminton Vlaanderen evalueren de competitie na de periode van de heenronde Het is niet uitgesloten dat opschorting(en) verlengd of herhaald worden in de loop van het seizoen.

Tot slot wordt benadrukt dat er op elk moment extra maatregelen of verstrengingen kunnen uitgevaardigd worden door de verschillende overheden, zowel lokaal, provinciaal als op niveau van de federatie mocht de situatie van het COVID-19 virus dit vereisen.

Wij zijn als federatie nog steeds bereikbaar voor algemene vragen of vragen met betrekking tot de Vlaamse competitie via: info@badmintonvlaanderen.be

Voor vragen rond de provinciale competities kan u de provincie verantwoordelijke contacteren:

Vriendelijke groet,

Badminton Vlaanderen

Nieuwe Covid-19 regels

Beste Droppers,

Jullie hebben het ondertussen alvast al gehoord, indoorsport staat onder code oranje.

Wat houdt dit in voor badminton:

 • Jeugdtrainingen gaan door: we spelen alleen in enkel.
  De trainers staan klaar voor jullie.
 • Vrij-spel voor volwassenen: alleen enkel spel toegelaten!
  Op voorhand reserveren via deze link: https://1drv.ms/x/s!AmtW7hc6syYwgYs802r3O43g7YIHBA?e=i6Uz84.
  Wie problemen heeft met de reservatie kan mij altijd contacteren.
 • Gelieve rekening te houden om iedereen een kans te geven.
  Gelieve niet naast het veld te blijven staan.
  De cafetaria blijft open.

Vorige regels blijven van toepassing:

 • Handen ontsmetten
 • Mondmasker indien we niet spelen
 • Afstand houden

Mag ik vragen aan alle Drop leden om deze regels strikt op te volgen.

De gemeente zal in samenwerking met de politie controles houden!

 • Onze Herfststage gaat nog steeds door, met een beperkt aantal spelers, er blijven nog slechts een paar plaatsen vrij.
 • De initiatiecursus, Start2Badminton, wordt tijdelijk uitgesteld.
 • De jeugdontmoeting voorzien op 18 oktober wordt ook uitgesteld.


Jullie kunnen ook bijkomende info terugvinden op BadmintonVlaanderen: https://www.badmintonvlaanderen.be/page/37772/Info-Corona.

Aarzel niet als jullie vragen hebben.

Samen veilig. Groetjes,

David

David Piccarelle Secretaris MBC Drop +32 476 55 23 70 david@piccarelle.be

Uitzonderlijk: zomerstage augustus

Uitzonderlijke tijden…uitzonderlijke initiatieven…

Nadat onze zomerstage van juli in minder dan 3 dagen volzet was, zagen we de mogelijkheid om bij de Sportdienst een 2de week te reserveren in augustus (die ineens vrij kwam) en zo aan onze Drop jeugdleden en geïnteresseerden een 2de stage te kunnen bieden.

Deze vindt plaats van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus. Hierbij vind je een flyer.

Daar we momenteel slechts over 2 trainers beschikken voor deze stage, is het aantal deelnemers voorlopig beperkt tot 32.

Vlug inschrijven (bij David Piccarelle – zie flyer) is dan ook de boodschap.

De stage zal doorgaan met dezelfde corona – voorzieningen en voorzorgsmaatregelen als de 1ste stage.

Namens het jeugdteam en het bestuur wensen we jullie nog een prettige en ontspannende vakantie

%d bloggers liken dit: